Grafheuvel Almen

Stopsdijk 1, 7218 MG Almen | Toon op kaart

De aanwezigheid van een prehistorische grafheuvel in het landschap duidt erop dat er duizenden jaren v. Christus in deze omgeving al mensen woonden. Deze grafheuvel en die aan de Scheuterdijk in Eefde dateren waarschijnlijk uit de Bronstijd. Tijdens opgravingen zijn urnen en andere gebruiksvoorwerpen gevonden.

Na de laatste ijstijd veranderde het klimaat en er ontstond er een uitgestrekte toendra. Rondtrekkende volkeren vestigden zich. Ze jaagden en ontgonnen grond voor landbouw en veeteelt. Er ontstonden handelsroutes. Doden werden begraven in de grafheuvels.

Door ruilverkaveling, de aanleg van landgoederen en het Twentekanaal zijn veel van die grafheuvels verdwenen. De twee overgebleven heuvels zijn benoemd als rijksmonument.