Laarzenpad

Didam

6.68 Km 01:20 uur Wandelroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten
Route

Startpunt van deze route is startpunt de Nevelhorst en is gemarkeerd met bordjes met groene voetjes

We lopen nu over een lager gedeelte langs het water helemaal naar de achterkant van de Nevelhorst. Dit verlaagde gedeelte is medio 1959-1960 afgegraven voor de aanleg van de huidige snelweg A-12. We gaan verder op het brede wandelpad. Voor de oorlog was hier gèèn water maar lag over dit gebied een zandrug van 13-14 meter hoog boven  N.A.P.  Ze noemden dit toen ´t Hoge Veld. Tijdens de oorlog is dit afgegraven en uitgediept voor de aanleg van de huidige snelweg A-12. Waar links nu de bomen en struiken staan, was na de oorlog nog een aardenwal over van 3-6 meter hoog.  Deze aarden wal is rond 1959-1960 bijna geheel afgegraven.

Iets verder steken we de verharde Vincwijcweg over die aangelegd is ten tijde van een ruilverkaveling omstreeks 1960. Voordien was hier geen weg maar landbouw grond. We lopen verder en komen rechts 2 landbouw woningen tegen. Op de plaats van de tweede woning ( No 20 ) aan uw rechterkant stond vroeger een oud boerderijtje, de Bommerskolck genaamd.

Verder lopend komen we nu op de onverharde Vincwijcweg. Deze weg werd vroeger gebruikt door de zogenaamde melkrijders. Bij de boeren werd toen de melk in tuiten (melkbussen) die aan de weg stonden met paard en platte wagen opgehaald om naar de melkfabriek (vanaf 1891-1970) in Didam gebracht te worden. Deze weg ziet er nu behoorlijk goed uit, maar toender tijd zaten hier veel kuilen en gaten en diepe sporen van de karwielen. In de winterdag bijv. waaide hier meters hoge sneeuwruggen de weg over, en zie daar maar eens door te komen.

Verder lopend komen we in een vrij open landbouw gebied. In de zomer periode staat hier aan beide zijde van de weg maïs en daardoor is het uitzicht vrij beperkt. Let op het routepaaltje Q88 , dus rechts af. Over de sloot gaan we links, en volgen dit wandelpad. Passeer het bos aan uw linkerhand, en loop door tot de hoek van dit bosperceel. Kijk hier even naar rechts voor.

Hier ziet u in de verte een grote eik staan, waarvan de top dood is. Een mooi voorbeeld van wat een boom in een dergelijk geval doet om maar zo lang mogelijk in leven te blijven, door uit slapende knoppen weer nieuwe takken te laten groeien. De boom is nu voor buizerds en valken een prima uitkijkpost om een prooi te ontdekken. Ook spechten vinden dit prima ‘timmerhout’.
Volg de route en ga bij routepaaltje Q69  rechts het bos in, iets verder op er weer uit en wandel door tot u links een mooie grote vrijstaande eik tegen kom. Neem even plaats op het zitbankje, die door de Vrienden van de Nevelhorst is geplaatst. Geniet van de rust. 

Tijdens een hevige storm van januari 2008 is deze plek achter de grote eik helemaal platgewaaid. Staatsbosbeheer heeft dit perceel weer opgevuld met een grote variatie aan bomen en struiken. Dit vrij dichte bosperceel met hoog gras wordt veel bezocht door reeèn die hier vaak hun jonge kalveren werpen.

 Dadelijk komen we langs een stukje open grasland met koeien. We vervolgen het wandelpad door naar links te gaan langs het bos. In de Nevelhorst zijn op verschillende plaatsen hoogteverschillen. U bent net ongeveer 1 meter gedaald.
Aan de rechterkant ligt vlak achter dit bosperceel Westernboerderij `De Baerle` Dit is van oorsprong een heel oude boerderij. ´s Winters was de zand weg er naar toe ( vooral na sneeuwval en opdooien) vaak onbegaanbaar. Pas na 1950 is de toegang naar deze oude boerderij verbeterd. In de taveerne van deze boerderij kunt u misschien terecht voor een kop koffie.

Verderop komt u links een mooie houtwal tegen en aan de rechterkant 10 monumentale knotwilgen. Let op de bijzonder mooie eiken-knotboom die in het midden er tussen staat. Deze knotwilgen worden ook onderhouden door Vrienden van de Nevelhorst. De holten in de knotwilgen bieden ook mooie broedplaatsen voor uilen. Kijk bij de laatste grote eik rechts even naar boven, daar hangt een vleermuiskastje.
Dadelijk ziet u aan uw linkerkant, een mooi stukje uitgestrekte natuur. Vooral in de zomerdag met ´t hoge gras is dit een prachtig gezicht.

In dit bosperceeltje waar u nu loopt bevind zich ook nog een bewoonde dassenburcht, Deze dieren zult u overdag niet aantreffen, het zijn n.m. nachtdieren. De das leeft onder de grond in een uitgebreid gangenstelsel. Het is niet wenselijk om in de buurt van een burcht te komen. De menselijke geur is voor een das lang te ruiken, en zorgt ervoor dat er stress optreedt, en de das zijn burcht `n dag niet meer verlaat.

Bij routepaaltje Q54 links af.

De sloot aan uw rechterkant is in 2003 door Waterschap Rijn IJssel natuurvriendelijker gemaakt, zodat er meer planten kunnen ontwikkelen o.a. lisdodde, waterweegbree, watermunt. Het water is tamelijk helder en met zonniger zijn hier veel libellen en waterjuffers actief. De oever van deze lange sloot waar u nu langs loopt is nog in oude staat, en behoort tot het wandelpad, en wordt ook gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden van het waterschap. Ook de Vrienden van de Nevelhorst klepelen regelmatig dit pad om `t voor U beloopbaar te houden. In de weilanden rechts zie je vaak reeèn lopen, die dan van het gras genieten. Aan het eind van dit wandelpad komt U op de Foxheuvelweg, en daar heeft U een goed uitzicht op het agrarisch landschap dat onderdeel uitmaakt van buurtschap Greffelkamp.

Hier staan veel knotwilgen langs de weg met soms een weelderig begroeide kruin van o.a. vlierstruiken waarvan de zaden door de vogels zijn gebracht. We volgen de weg een paar honderd meter en gaan dan rechts weer t bos in.

Langs dit hele wandelpad ziet U verderop links en rechts “rabattenbosjes”. Vanaf 1855 ging men de lage gebieden bebossen, en dit kon alleen door de bomen op dijkjes, ofwel “rabatten” te planten. Rabatten zijn dus langwerpige ophogingen gelegen tussen greppels. Met de grond uit de greppels wordt het rabat verhoogd, waarna er bomen op geplant worden. De geulen ertussen zorgden voor de afvoer van het water. Tijdens het wandelen, voelt U ook dat het hier veel natter is. Vandaar t laarzenpad!
Straks komt U rechts op een iets open plekje, waar twee hele grote oude eiken staan die meer als honderd jaar oud zijn. Geniet even op het zitbankje die door de Vrienden van de Nevelhorst is geplaatst.

Bij routepaaltje Q54 gaat U links af en kunt dan even gaan rusten op het bankje bij de waterpoel. De Vrienden van de Nevelhorst hebben dit bankje geplaatst, en hebben hier gezorgd voor de prachtige doorkijkjes op de weilanden.

Hier ziet u een stukje nieuwe natuur aangelegd met een waterpoel. In 2003 is door Waterschap Rijn en IJssel de loop van dit beekje hersteld, zoals op een oude kaart uit de 18e eeuw nog te zien was. Rondom deze waterpoel zijn veel insecten waarneembaar zoals libellen en waterjuffers. Het water van deze poel gaat van links naar rechts via een duiker onder het wandelpad door, rechts gaat t water weer naar de volgende waterpoel.

Wandelend gaan we verder en bij routepaaltje Q73 weer rechts `t bos in. Ook hier komen we weer een zitbankje tegen.

Nu lopen we door en gaan aan het eind links af. Komen daarna aan de rechterkant een bijenstal tegen ``DE BIJ EN WIJ``
                      
Pas hier op!  Kom niet te dicht bij deze bijenstal. U kunt gestoken worden door de bijen…
Imkervereniging  “De Bij en Wij ” heeft de beschikking over een bosperceel,een authentieke bijenstal  en  een mooie waterpoel. In de stal kunnen circa 24 volgroeide bijenvolken staan en ook nog eens ruim 20 kleinere volken in ontwikkeling. Het bosperceel van circa 1 ha is eigendom van Staatsbosbeheer en is aan de imkerbond ABTB verhuurd voor gebruik door de imkervereniging. Het perceel is speciaal aangeplant voor de bijen, dat wil zeggen dat er van de vroege lente tot de late herfst voor de bijen stuifmeel en nectar te halen is. In de waterpoel kunnen de bijen hun dorst lessen.  Regelmatig houden de imkers een werkmorgen om onderhouds- werkzaamheden aan de bijenstal  of snoeiwerk in  het bosperceel te verrichten, maar ook om bij te praten over de bijen. De imkervereniging is ook actief in scholing van aankomende imkers.

Op de verharde weg (Baerleweg) gaan we links. Iets verder treft u links een 10 tal populieren aan waaronder een aantal ratelpopulieren. De bijna ronde blaadjes en de lange steeltjes van deze soort maken dat ze altijd in beweging zijn. Bij veel wind maakt dit een ratelend geluid, vandaar!
We gaan bij routepaaltje Q58  rechts. Dit is dan de weg terug naar de parkeerplaats.
Dit is een mooi wandelpad met aan de linker zijde een twintigtal mooie eikenbomen. Deze bomen staan mooi vrij, waardoor ze breed kunnen uitgroeien.
Na het bosperceel komt u op deze weg rechts een gevarieerde haag van Hazelaars, Gelderseroos, Kornoelje, Meidoorn en Vlierstruiken tegen die door de uitbundige groei de sportvelden uit het oog proberen te houden.

Maar let op, helemaal aan het eind van de weg steek dan over en kijk naar beneden in het Nevelhorstwater. Daar ziet u op een boomstronk eenden, reigers, en misschien een aantal schildpadden die liggen daar te zonnen. Doe t rustig aan want ze zijn anders meteen weg.

We gaan nu rechts naar beneden via het smalle wandelpad onder langs het water van de Nevelhorst terug naar ´t startpunt. Ook dit wandelpad wordt onderhouden door de Vrienden van de Nevelhorst.  Voordat u weer naar huis gaat, kijk dan even tegenover de parkeerplaats naar het oude Hallehuisboerderij ``De Nevelhorst``. De huidige Havezate is rond 1840 gebouwd. Het staat niet op de plaats van de vroegere Havezate, maar iets ``erachter`` en staat met de voorgevel gericht naar links, richting de Luynhorststraat. In die tijd was deze Havezate geheel omgeven door een gracht, die door liep naar het Mariakapelletje aan de Tatelaarweg iets verder op.

Voor meer informatie kijk op : www.vriendenvandenevelhorst.nl

Lees meer

SP33 De Nevelhorst

Nevelhorstpad 2
SP33
Q56
Q58
Q73
Q54
Q54
Q69
Q71
Q88
Q10
Bekijk deze route in de Achterhoek Routes app

Deel deze route