Nevelhorstpad

Didam

5.23 Km 01:03 uur Wandelroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten
Route

Het startpunt van deze route is Startpunt de Nevelhorst


Deze route is gemarkeerd met bordjes met blauwe voetjes!

Links is de waterplas Nevelhorst, rechts is de plaats waar medio 1960 het strand was, en waar de “aankleedhokjes” stonden.
U komt dadelijk nog over een betonplaat waar vroeger de duikplank stond. U steekt de weg over en loopt de onverharde weg in naast de sportvelden. Dadelijk komt u links een gevarieerde haag van Hazelaars, Gelderseroos, Kornoelje, Meidoorn en Vlierstruiken tegen. We gaan bij route paaltje Q56 linksaf het bos in.  We komen voor het zitbankje, links een spaartelgenbosje tegen.

Spaartelgenbos 

Veel van de vroegere bossen van de Nevelhorst waren hakhoutbossen, een door de mens geèxploiteerd bos. De houtopstand het z.g. boeren-geriefhout werd om de 7 -12 jaar totaal gekapt om gebruikt te worden voor palen, gereedschapstelen, bonen-stokken, aanmaakhout, brandhout voor verwarming en ovens van de bakker. Rond 1985 heeft Staatsbosbeheer dit bos omgevormd tot spaartelgenbos waarbij men op elke stobbe een tak heeft laten staan die dan kon uitgroeien tot een nieuwe stam. Als de bomen niet meer gekapt worden groeien ze uit, en het bos bestaat dan uit bomen die zijn ontstaan uit de gespaarde tak (of telg) waaraan de naam te danken is. De bomen staan dicht bij elkaar, maar toch kan men ’s zomers nog volop door de kruinen heen de lucht zien. 

Iets verderop is in het bosperceel rechts nog een bewoonde dassenburcht aanwezig. U zult deze prachtige dieren overdag niet tegen komen, omdat ze s´nachts pas uit hun burcht komen. Het is niet wenselijk om in de buurt van een burcht te komen. De menselijke geur is voor een das lang te ruiken, en zorgt ervoor dat er stress optreedt, en de das zijn burcht `n dag niet meer verlaat.

We lopen het bos uit en gaan langs de sloot verder. Deze lange rechte sloot is aangelegd om het water van de landerijen af te voeren naar de Didamse Wetering, die iets verderop loopt. Verderop gaan we bij route paaltje Q71 linksaf tussen de twee sloten door. We gaan verder over dit landweggetje en aan het eind rechts. U kunt nu genieten van een gevarieerd landschap (afhankelijk van t jaargetijde ) ln de zomermaanden staat hier aan beide zijden van de weg veel maïs. Anders ziet u een vrij open landschap met landbouwgronden en bospercelen.

Bij routepaaltje Q69  gaan we links het bos in. Let op de mooie monumentale knotwilgen die dadelijk komen. Deze worden geknot door de Vrienden van de Nevelhorst. We wandelen door tot we links onderstaande grote eik tegen komen. Dit bosperceel links is tijdens een hevige storm van januari 2008 helemaal platgewaaid. Onder deze grote eik hebben de Vrienden van de Nevelhorst een zitbankje geplaatst.. Hier kunt u lekker even uitrusten. Staatsbosbeheer heeft dit perceel weer opgevuld met een grote variatie aan bomen en struiken. Dit vrij dichte bosperceel met hoog gras wordt veel bezocht door reeèn die hier vaak hun jonge kalveren werpen. Het is ook wel leuk om 10 m verder dan de eik links het paadje tussen het struikgewas eens in / uit te lopen.                                                                                                                   

Spring over de slagboom links,  ga dan verder over het wandelpad langs het bos. In de Nevelhorst zijn op verschillende plaatsen hoogteverschillen. Heeft U gemerkt dat u net ongeveer 1 meter bent gedaald. Aan de rechterkant ligt vlak achter dit bosperceel Westernboerderij `De Baerle` Dit is van oorsprong een heel oude boerderij. ´s Winters was de weg er naar toe ( vooral na sneeuwval en opdooien ) vaak onbegaanbaar. Pas na 1950 is de toegang naar deze oude boerderij verbeterd. In de taveerne van deze boerderij kunt u misschien terecht voor een kop koffie.

Dadelijk komt u langs een mooie houtwal met aan de rechterkant 10 monumentale knotwilgen. Let op de bijzonder mooie eiken-knotboom die ongeveer in het midden er tussen staat. De holten in de knotwilgen bieden ook mooie broedplaatsen voor uilen. Dan gaan we links af en zien daar grote eiken staan.  In het verleden stonden hier eiken en veel berken, maar die laatste zijn door Staatsbosbeheer allemaal gekapt. Let op, hier kom je weer vleermuis kasten tegen. Vooral aan de linkerkant.
   
Kijk dan iets verder eens naar links! Daar ziet u tussen de struiken door, vooral als de zon schijnt, een stukje ongerepte wildernis. Tenminste in de zomer. Volg het wandelpad. Bij routepaaltje Q54 gaan we rechtsaf. Nu ziet u rechts een stukje nieuwe natuur aangelegd met een waterpoel en zitbankje.(geplaatst door de Vrienden van de Nevelhorst). In 2003 is door Waterschap Rijn en IJssel de loop van een beekje hersteld, zoals op een oude kaart uit de 18e eeuw nog te zien was. Rondom deze waterpoel zijn veel insecten waarneembaar zoals libellen en waterjuffers. Ook hier hebt u een mooi doorkijkje op de weilanden. Het water van dit beekje gaat via een duiker onder het wandelpad door en is iets verderop weer zichtbaar, en gaat naar een volgende waterpoel.

Verder langs dit pad staan links weer andere bomen en struiken dan u tot nu toe gezien heeft. Hier staan ook de wilde kers (bosriek) knot-elsen, hop en kamperfoelie. Jaren geleden is dit pad opgehoogd met puin en lijkt daardoor op een dijkje. Langs dit pad tussen de bospercelen zie je in de zomermaanden vaak velden met koren staan. Dat kan zijn gerst, haver of rogge. Let op de mooie blauwe korenbloemen in die velden. Ook zie je de rode klaproos. Deze naam komt van het klappende geluid dat de bloemblaadjes maken wanneer je ze omgevouwen tussen de handen legt en er op slaat. Na de roggevelden komen we rechts weer bos tegen en links veel struiken en bomen. Onder de struiken links groeien in de herfstdag diverse soorten paddenstoelen.
                 
Verderop bijna aan het einde van dit wandelpad kunt u aan de linkerkant door de struiken `Havezate de Luijnhorst` zien. Dit mooie oude pand staat op de monumenten lijst. Gebouwd in 1560 en herbouwt rond 1788. Helemaal aan het einde van dit wandelpad staan rechts een 20- tal grote populieren. Hier staan een aantal ratelpopulieren tussen. De bijna ronde blaadjes en de lange platte steeltjes maken dat ze altijd in beweging zijn. Bij veel wind maakt dit een ratelend geluid, vandaar! De vruchten die door de wind verspreid worden geven door de aanwezigheid van wollige haren, het verschijnsel “zomersneeuw”.
Nu gaan we bij routepaaltje Q25 rechts.

Na  50 m bij route paaltje Q58 gaat u links af. Al wandelend gaat u nu weer langzaam richting startpunt. Maar let op, helemaal aan het eind van deze weg steek dan over en kijk naar beneden in het Nevelhorstwater. Daar ziet u op een boomstronk eenden, reigers en misschien een aantal schildpadden die liggen daar te zonnen. Doe ´t rustig aan want ze zijn
anders meteen weg.

Nu lopen we het laatste stukje terug over het wandelpaadje onder langs het water richting parkeerplaats. Voordat u weer naar huis gaat, kijk dan even tegenover de parkeerplaats naar het oude Hallehuisboerderij ``De Nevelhorst``.De huidige Havezate is rond 1840 gebouwd. Het staat niet op de plaats van de vroegere Havezate, maar iets `erachter` en staat met de voorgevel gericht naar links, richting de Luynhorststraat. In die tijd was deze Havezate geheel omgeven door een gracht, die doorliep naar het Mariakapelletje aan de Tatelaarweg iets verder op.

Voor meer informatie kijk op: www.vriendenvandenevelhorst.nl

Lees meer

SP33 De Nevelhorst

Nevelhorstpad 2
Q56
Q58
Q25
Q73
Q54
Q69
Q88
Q71
Q56
SP33
Q10
SP33
Bekijk deze route in de Achterhoek Routes app

Deel deze route