Schippersverhalen

23.9 Km Fietsroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten

Download deze route gratis via de Routabel app

Via een netwerk van ‘schipbeken’ stond de Achterhoek in verbinding met Duitsland en de nabijgelegen handelssteden Zutphen en Deventer. Landwegen waren er wel, maar die waren vaak slecht begaanbaar. Veel vervoer ging dus over water. Speciaal voor deze ondiepe beken werden zompen gebouwd: schuiten met een platte bodem. De belangrijkste producten stroomopwaarts waren turf, jenever en koloniale waar. Stroomafwaarts bestond de vracht vooral uit zilverzand (voor op de vloer),
hout en aardewerk.

Lees meer

TOP Mallumse Molen

Mallumse Molenweg 114, 7152 AV
Eibergen, Nederland

Deel deze route