Twentekanaal

Dochterenseweg, Lochem | Toon op kaart

Het Twentekanaal is aangelegd om vanaf de IJssel een betere aanvoerroute  voor grondstoffen voor de Twentse textiel industrie te creëren. Op 12 maart 1930, midden in grootste economische depressie van de eeuw, werd begonnen met de aanleg van de hoofdtak. In het kader van de werkverschaffing is bijna 14 km van het in totaal 47 km lange kanaal met de hand uitgegraven. Naast vervoer per water helpt het kanaal het waterpeil in de regio te reguleren. Het kanaal vormt een belangrijke waterweg.

Om op de toekomst voorbereid te zijn wordt er volop ingezet op onderhoud van het kanaal en de bruggen, sluizen en gemalen. Over de lengte van 47 km is het hoogteverschil ongeveer 20 meter. Om dat op te vangen zijn er drie schutsluizen in Eefde (de belangrijkste), Delden en Hengelo. Bij Delden heeft het kanaal een zijtak van 16 km naar Almelo.