Vorstelijke

Verhalen

die verteld mogen worden

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen vormen een belangrijk onderdeel van ons verleden; bekende mijlpalen vonden plaats, er werd geschiedenis geschreven en talloze sagen en legenden vonden er hun oorsprong. Het zijn de verhalen uit de verre historie, die van generatie op generatie doorverteld werden, verhalen uit de meer recente geschiedenis, maar ook verhalen die vandaag de dag ontstaan, die de locaties laten leven. Die je fantasie prikkelen en die doen beseffen waarom het zo belangrijk is om zuinig zijn op het cultureel erfgoed.  

De autoroute Achterhoekse Kastelen verbindt acht Achterhoekse kastelen met elkaar. Los van de verhalen die je op de locaties hoort of waar je over leest wordt er voor alle deelnemende kastelen een video gemaakt, waarin een specifiek onderwerp uitgelicht wordt. Samen geven de verhalen een beeld van vroeger, nu en de toekomst van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in de Achterhoek. Je hoort over het ontstaan, familiebanden, rechten, plichten, eten en drinken, roemruchte figuren en meer. 

De video's worden gefaseerd geplaatst. We beginnen met de introductie. Wel proberen we van iedere locatie een al bestaande video of verhaal te koppelen. 

Veel kijkplezier!