't Bultepad

Lichtenvoorde, & Vragender
14.71 Km 02:56 uur Wandelroute

Op pad

Kies hieronder jouw startpunt:

Beschrijving

’t Bultepad

Met deze wandeling verken je het afwisselende buitengebied tussen Vragender en Lichtenvoorde. Je komt langs monumentale boerderijen, een voormalige havezate en de plek waar zich vroeger een klooster bevond. Langs de vele zandwegen is het heerlijk rustig wandelen. Omdat er weinig verkeer langskomt, komen er in de bermen dieren en planten voor die in Nederland steeds zeldzamer worden. Je wandelt ook langs houtwallen, broekbossen en essen. De 10 kilometer lange wandeling is gemarkeerd met palen met rode knoppen en paarse pijltjes.

Onderweg zie je

Vragender
Dankzij een hoger gelegen es was Vragender al vroeg in de middeleeuwen aantrekkelijk voor de vestiging van boerderijen. Ook de Jacobskapel, waarvan de ruïne nog te zien is aan de Kapelweg, stamt uit deze tijd.

Hallehuisboerderij
Nabij het kruispunt van de Meekesweg en de Schoolstraat ligt een boerderij die stamt uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Het is een boerderij van het type Hallehuis. Op het terras ligt de authentieke keitjesvloer die zich oorspronkelijk in de woonkamer bevond.

Kruisbeeld
Uit dankbaarheid dat men de Tweede Wereldoorlog had overleefd, werden na de bevrijding overal in de Achterhoek wegkapelletjes en veldkruizen geplaatst. Dit kruisbeeld staat op een idyllisch plekje. Het is in 2010 door een storm verwoest, maar de buurt heeft het hersteld.

Vindplaats Lichtenvoordse kei
Op deze plek lag de grote kei die zich nu op de Markt in Lichtenvoorde bevindt. In 1874 besloten een aantal schoenmakers en leerbewerkers de 20.000 kilo zware kei naar Lichtenvoorde te slepen, ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koning Willem III. Het leverde Lichtenvoorde de bijnaam ‘Keistad’ op.

Joodse begraafplaats
Deze begraafplaats stamt waarschijnlijk uit begin negentiende eeuw en is tot 1909 in gebruik geweest. De plek herinnert aan de Joodse gemeenschap die vroeger in deze omgeving leefde. De gemeente onderhoudt de begraafplaats en zorgt er zo voor dat deze historische plek in Vragender behouden blijft.

Havezate Tongerlo
Vlak bij de plek waar nu boerderij Tongerlo staat, bevond zich vroeger een havezate. De geschiedenis van het huis en landgoed gaat terug tot 1399. In de zestiende eeuw kwam het landgoed in bezit van de adellijke familie De Rode. Eind negentiende eeuw raakte huize Tongerlo in verval en is het afgebroken.

Boerderij Pillen
Deze boerderij is in 1926 gebouwd. Vanwege de karakteristieke voor- en achtergevels is het een rijksmonument. Langs de weg waar de boerderij aan ligt, staan om en om Amerikaanse eiken en beuken.

Houtwal
Aan de zuidkant van de Pillenbeek ligt een lange houtwal. De bomen zijn hier op een wal geplant, om ze tegen een overschot aan water te beschermen. De sloot langs de houtwal zorgt voor de waterafvoer.

Broekbos
Een broekbos wordt geplant op een perceel dat te nat is om te kunnen gebruiken voor de landbouw. In dit broekbos is ook een perceelafscheiding van wilgentakken te zien. Deze afscheidingen, die vroeger algemeen gebruikt werden, bieden een beschutte plek aan amfibieën, reptielen en kleine vogels.

Voormalig klooster Nazareth
Tot 1597 stond hier klooster Nazareth. Het klooster behoorde tot de beweging van de Moderne Devotie. Hoewel het geen groot klooster was, blijkt uit veld- en archiefonderzoek dat Nazareth een markante plaats heeft ingenomen in de toenmalige heerlijkheid Bredevoort.

Landschap rondom Vragender
Rond het dorp Vragender liggen essen: oude bouwlanden die door eeuwenoude plaggenbemesting zijn opgehoogd. De gebieden die niet zijn ontgonnen, bestaan voornamelijk uit vochtige heide. Ook kenmerkend voor dit gebied zijn de vele zandwegen. Ze zijn goed bewaard gebleven en hebben een hoge ecologische waarde.

Startpunten

TOP Beneman
Winterswijkseweg 9
Vragender

Deel deze route