De Laatste Stuiver

Rustoordlaan 45, 7211 AW Eefde | Toon op kaart

Het lijkt erop dat reizigers tussen Zutphen en Deventer al ruim voor de oudste historische vermelding in 1378 op deze plek konden eten, drinken en slapen. Het logement en tolboerderij waren onder hetzelfde dak gevestigd. De boerderij droeg de naam De Hulst of De Hoist. De (tol)brug over de Polbeek, de grens tussen Zutphen en Gorssel, werd dan ook de Hulster- of Hoisterbrug genoemd. 

Vanaf de vijftiende eeuw zijn de kasteleins van De Laatste Stuiver bekend. De laatste heet Bercude. De herberg lag tegenover het Wolsacker Velt, het exercitieterrein van de Huzaren van het Zutphense Garnizoen. Wunderink, een van de laatste kasteleins, was eigenaar van het Wolsacker Velt en verhuurde het aan aan het garnizoen. Bij zijn overlijden schonk hij die grond aan de gemeente Gorssel, onder voorwaarde dat daar nimmer gebouwd mocht worden! Nu zijn op die plek de voetbalvelden van sportclub Eefde. 

Na de tweede wereldoorlog raakte hotel 'De Laatste Stuiver' in verval. Een architectenbureau vestigde zich er en ontfermde zich over het pand. Nu herbergt het een aantal bedrijven en een woning.