De Paasberg

, 7061 DB Terborg | Toon op kaart

Bij Terborg, tussen de Paasberglaan en 't Veld, ligt de natuurlijke heuvel De Paasberg welke begroeid is met (beuken)bomen. Het grenst in het zuidwesten aan de "Wei van Wisch", grond behorend tot Kasteel Huis Wisch.

De Paasberg is een oude rivierduin daterend vanuit de laatste ijstijd waarin niet de Oude IJssel maar een voorloper van de Rijn door het gebied stroomde. Droge koude klimatoligische omstandigheden zorgden voor schaarse, open vegetaties waardoor deze dekzanden ontstonden. 

In het verleden was de Paasberg kaal en groter. De Paasberg liep door richting het noordwesten, vermoedelijk tot aan de heuvels van Gaanderen. Doordat een rivierduin als deze zeer zeldzaam is, is het van grote aardkundige waarde. Tot 1921 stond er een molen, tegenwoordig drie villa's.