Door 't Wehlse bos

& Wehl
10.78 Km 02:09 uur Wandelroute

Op pad

Kies hieronder jouw startpunt:

Beschrijving

Volg de witte bordjes met grijze pijlen.

Het Wehlse Bos is grotendeels particulier eigendom, maar veel paden zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Enkele stukken bos doen dienst als rustgebied voor wilde zwijnen en zijn daarom afgesloten. Het is een rabattenbos. Toen hier tussen 1825 en 1830 heidegronden werden ontgonnen en bomen werden aangeplant, was er veel aandacht voor ontwatering van de lager gelegen delen. Daardoor ligt ook nu nog een groot deel van het bos op rabatten, dit zijn langwerpige ophogingen. Er zijn verschillende boomsoorten aangeplant, zowel naaldbomen als loofbomen. Vrijwilligers van de ‘Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap’ zijn geregeld aan het werk in het bos. Zij hebben ook een amfibieënpoel aangelegd, waardoor er nu diverse amfibieënsoorten in het gebied voorkomen. De kamsalamander, de grootste watersalamander, is er één van.

Startpunten

SP40 De Zon
Weemstraat 5
Wehl
SP50 Station Wehl
Stationsstraat 31
Wehl

Deel deze route