Door 't Wehlse bos

Wehl

10.78 Km 02:09 uur Wandelroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten
Route

Volg de witte bordjes met grijze pijlen.

Het Wehlse Bos is grotendeels particulier eigendom, maar veel paden zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Enkele stukken bos doen dienst als rustgebied voor wilde zwijnen en zijn daarom afgesloten. Het is een rabattenbos. Toen hier tussen 1825 en 1830 heidegronden werden ontgonnen en bomen werden aangeplant, was er veel aandacht voor ontwatering van de lager gelegen delen. Daardoor ligt ook nu nog een groot deel van het bos op rabatten, dit zijn langwerpige ophogingen. Er zijn verschillende boomsoorten aangeplant, zowel naaldbomen als loofbomen. Vrijwilligers van de ‘Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap’ zijn geregeld aan het werk in het bos. Zij hebben ook een amfibieënpoel aangelegd, waardoor er nu diverse amfibieënsoorten in het gebied voorkomen. De kamsalamander, de grootste watersalamander, is er één van.

Lees meer

SP40 De Zon

Weemstraat 5

SP50 Station Wehl

Stationsstraat 31
Q11
Q12
Q39
Q32
Q39
Q12
Q26
Bekijk deze route in de Achterhoek Routes app

Deel deze route