Door 't Wehlse bos

Wehl

10.78 Km 02:09 uur Wandelroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten
Route

Het Wehlse Bos is grotendeels particulier eigendom, maar veel paden zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Enkele stukken bos doen dienst als rustgebied voor wilde zwijnen en zijn daarom afgesloten. Het is een rabattenbos. Toen hier tussen 1825 en 1830 heidegronden werden ontgonnen en bomen werden aangeplant, was er veel aandacht voor ontwatering van de lager gelegen delen. Daardoor ligt ook nu nog een groot deel van het bos op rabatten, dit zijn langwerpige ophogingen. Er zijn verschillende boomsoorten aangeplant, zowel naaldbomen als loofbomen. Vrijwilligers van de ‘Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap’ zijn geregeld
aan het werk in het bos. Zij hebben ook een amfibieënpoel aangelegd, waardoor er nu diverse amfi bieënsoorten in het gebied voorkomen. De kamsalamander, de grootste watersalamander, is er één van.

Lees meer

SP40 De Zon

Weemstraat 5
SP40
TP237
Q11
Q26
TP060
TP031
TP110
TP225
TP108
TP107
TP225
TP109
Q32
TP111
Q11
Q12
Q11
TP237
Bekijk deze route in de Achterhoek Routes app

Deel deze route