Ode aan het landschap

Azewijnse broek

De zandwinning het Azewijnse Broek ligt aan de rand van de gemeente Oude IJsselstreek. Door de winning van zand en grind is er een waterplas ontstaan die zich in de loop der jaren tot een bijzonder natuurgebied heeft ontwikkeld. Bij het Azewijnse Broek is een overvloed aan vogels te zien. Het gebied rondom Netterden staat bekend om zijn vele vogelsoorten waar vogelaars hun hart aan kunnen ophalen. Zo is er een paartje zeldzame Grauwe Klauwieren gespot en een zeer zeldzame sprinkhanensoort. Benieuwd geworden naar dit natuurgebied? Ga er gerust eens wandelen: er zijn in dit natuurgebied meerdere struinroutes aangelegd. Zo gaat er eentje rondom de noordelijke waterplas bij de Azewijnsestraat en duurt ongeveer 45 minuten. Een ander gaat voor een deel langs het water, maar ook langs sloten, kleibossen en weilanden en duurt ongeveer 2 uur. Meer informatie: https://achterhoek.nl/Azewijnsebroek