Gudulakerk

Markt, 7241 AX Lochem | Toon op kaart

Al meer dan 1000 jaar staat op de huidige plek een kerk. Eerst een houten kerk met een toren van circa 12 meter hoog. Daarna achtereenvolgens een eenbeukig kerkje van steen en een driebeukige kerk van tufsteen. Rond 1300 volgde een verbouwing tot kruiskerk met een gotisch priesterkoor. In 1478 werd de kerk gecompleteerd met een toren. De laatste grote externe verbouwing was eind 16e eeuw, toen de kerk werd omgebouwd tot hallenkerk.

In de jaren 70 is de kerk voor het laatst gerestaureerd. Oorspronkelijke beeltenissen en schilderingen kwamen onder de deklaag tevoorschijn. .

De kerk dank haar naam aan de heilige Gudula. Zij werd in 652 geboren uit een adellijk Frankisch geslacht afkomstig uit het Belgische Henegouwen. Waarom de kerk in Lochem als enige in de Graafschap en de Achterhoek haar naam draagt is een raadsel.

Beiaard

Het carillon van de Gudulakerk is er één om trots op te zijn. Het werd aan de gemeente Lochem geschonken door de leerfabrikant G. Naeff. De 49 bronzen klokken van de beiaard worden bijna elke woensdag tijdens de markt live bespeeld. In de zomer worden de beiaardconcerten georganiseerd. Op andere momenten wordt de beiaard automatisch aangestuurd. Vier van de negen klokken dienen als luidklok. De grootste daarvan slaat ieder kwartier én elke avond even naar negenen. Voor de landarbeiders vroeger het sein dat het tijd was om naar huis te gaan. 

Peststeen

Aan de rechterzijde van de kerk, onderaan in de steunbeer, bevindt zich de zogenaamde peststeen. De Lochemers geloofden dat het schraapsel van deze steen een goed medicijn tegen de pest was. En er is flink gebruik van gemaakt.

Concerten

Vanwege de fantastische akoestiek in de kerk treden musici en koren van naam graag in op in Lochem.

Meer informatie