Levend Landschap Vierakker

In september 2018 zijn we begonnen met het initiatief Levend Landschap Vierakker. Met dit project werken we als inwoners van Vierakker samen om het landschap in Vierakker nog aantrekkelijker en gezonder te maken voor bewoners, bezoekers, planten en dieren. 

Op dit moment zijn er ongeveer twintig projecten met een trekker. Dit zijn dus de projecten waar we in eerste instantie mee aan de slag gaan. Daarnaast zijn er nog vele tientallen andere ideeën waar we wellicht in een later stadium mee verder gaan.
Er is een eerste afstemming geweest met diverse betrokken partijen: gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt. Bij deze organisaties is er veel waardering voor de initiatieven en het enthousiasme vanuit Vierakker. Zij staan open voor het maken van afspraken, om samen te werken en om praktische of financiële ondersteuning te bieden. Daardoor hebben we nu ruim baan om in de komende weken en maanden onze plannen verder uit te werken en uit te gaan voeren!

Wie zijn Levend Landschap Vierakker?

Dat zijn wij, alle inwoners van Vierakker, samen! Tot nu toe zijn ongeveer twintig inwoners actief betrokken als trekker van één of meer van de uitgewerkte projectideeën. 
Voor de centrale organisatie zorgen:
Antoon Wuestman – voorzitter
Bart Hiddinga – coördinator
Erik van Eek – begeleiding en ondersteuning vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Vragen? Laat ze horen! Meedoen? Graag!

In Levend Landschap Vierakker is al een flinke groep inwoners actief. Met elkaar zetten we ons in voor één of meer projecten die Vierakker nog aantrekkelijker, groener en biodiverser maken. Als je mee wilt doen dan ben je natuurlijk van harte welkom. Bij elk van de projecten staat een telefoonnummer of emailadres waar je contact mee op kunt nemen als jij ook een bijdrage wilt leveren. Heb je een vraag over een project? Ook die is welkom. Voor vragen die meer algemeen zijn over Levend Landschap Vierakker kun je contact opnemen met Bart Hiddinga via b.hiddinga@hetnet.nl of 06-11250614.

Meer lezen over de initiatieven? Klik hier