Reckense Markepad

Rekken

11.70 Km 03:00 uur Wandelroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten
Route

Grensovergang Oldenkotte

Proef het verhaal van twee ‘werelden’. Twee slagbomen, twee douanekantoren, twee douanehuizen, twee talen, twee cafés, twee … Van elk een Duitse en een Nederlandse variant aan beide zijden van de grens. Ze hebben één ding gemeen: het gemeenschappelijke verhaal. De oude grenssteen uit 1766 is gemaakt van Bentheimer zandsteen met hierop het wapen van het hertogdom Gelre en het bisdom Münster. In de kleine grenswinkel herinnert de sfeer aan vroeger tijden. Bij het passeren van de grens valt gelijk de Duitse bouwstijl op. De fraaie kerk van Oldenkotte, de Sint Antonius van Padua net achter de grensovergang is iedere dag geopend.

Kleiwinning

Gedurende de verschillende ijstijden werden pakketten zeeklei afgezet van soms wel honderd meter dik. De klei komt hier aan de oppervlakte. Rekkenaren hebben deze in het verleden gewonnen en bakten er dakpannen van in verschillende steenovens in de directe omgeving. De kleigaten langs de weg zijn van jongere leeftijd en rond de jaren ’70 ontstaan door kleiwinning voor de dakpannenfabriek in Rijssen. Hierdoor is hier een fraai natuurgebied ontstaan, rijk aan watervogels en vissen. Op de achtergrond het gebouwencomplex van de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte, dat sinds 2014 leeg staat.

De Kolonie

Dominee Dr. W.L. Slot jr. en bankier E. René van Ouwenaller waren de oprichters in 1910 van de Rekkense Inrichtingen. De Hilversumse architect C. de Groot Jzn. ontwierp het plan voor de paviljoens. De eerste steenlegging was op 30 juni 1913, paviljoen De Haar. Het totaal aan gebouwen werd een dorp op zichzelf. Er was een boerderij met vee, een grote tuinderij, een centrale keuken, een kerk, woningen voor beambten, een ambachtsschool, een nijverheidsschool, een begraafplaats en een zwembad. In de volksmond al gauw ‘De Kolonie’ genoemd.

Op de rand van het beekdal

Dit natuurterreintje langs de Middelhuisgoot is het leefgebied van onder andere de heikikker die vroeg in het voorjaar haar eieren afzet in de poelen. In de bosranden zingt de geelgors, een prachtig geel gekleurde vogel. De zang van de geelgors heeft naar men zegt Beethoven geïnspireerd voor zijn beroemde en bekende vijfde symfonie. Het gebiedje ligt op de rand van het beekdal van de Berkel. Rond het jaar 1900 zag het er hier heel anders uit. Ten noorden en oosten lagen de uitgestrekte heidevelden en ten zuiden en oosten lag het beekdal van de Berkel, dat bestond uit een kleinschalig landschap van tientallen akkertjes en weilanden omzoomd door hakhoutwallen.

De eerste maïs

Herman Bennink werd geboren op boerderij de Weâver in 1896. In 1918 vertrok hij naar Amerika. Op het schip ontmoette hij zijn latere vrouw Emmy met wie hij een boerenbedrijf had in de VS. In 1936 keerden ze terug naar Rekken en gingen wonen en boeren op de Weâver. Herman had verschillende zaden van maïs meegenomen en begon met het selecteren van een variëteit geschikt voor de Achterhoekse omstandigheden. Om het veredelings- en vermeerderingsproces te versnellen ging hij in de herfst met de in de zomer gekweekte korrels naar Zuid-Afrika voor een extra groeiseizoen. In 1952, op de terugweg van Zuid-Afrika, kwam hij om het leven door een vliegtuigongeluk. Een aantal grote zaadfirma’s zette zijn pionierswerk voort. Maïs is een nu niet meer weg te denken akkerbouwgewas.

Piepermolen

De Molen van Pieper is een windmolen gebouwd in 1796. Nadat in 1940 het wiekenkruis tijdens een storm van de molen brak, is de romp gedurende dertig jaar in een steeds meer vervallen staat geraakt. In 1970 werd de Piepermolen echter gerestaureerd. De naam ontleent de molen aan de familienaam van de eigenaars tussen 1907 en 1965. De molen is ingericht met twee koppels maalstenen, waarmee tegenwoordig op vrijwillige basis veevoer wordt gemalen. De molen is op zaterdagmiddagen gratis te bezoeken. Om het jaar ligt hier de dahliatuin, een verwijzing naar het prachtige Rekkense bloemencorso dat elk jaar rond eind augustus door de straten rijdt.

De Breken

De Breken is een klein natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het ven met hoogveen grenst aan natte heide en vochtige, bloemrijke graslanden. In dit oude heidelandschap komen een aantal zeldzame planten- en diersoorten voor zoals klokjesgentiaan, eenarig wollegras, rijsbes, blauwe knoop en de levendbarende hagedis. Bijzonder hier is ook het paraboolduin, een zandrug in de vorm van een halvemaan. Het is ontstaan door de wind tijdens de laatste ijstijd, begroeid geraakt en nu alleen nog herkenbaar als glooiing in het landschap. Nu is het een beschermd aardkundig monument.

Blenegoor

In het Blenegoor – onderdeel van De Breken – ligt de Markebult, die uit het veen oprijst en rond 1900 gebruikt werd tijdens het jaarlijkse dorpsfeest en de kermis. In statige optocht trok de ‘compenije’ (bestaande uit de schutters) van het dorp naar het strijdperk. Vooraan de ‘bielemenne’, met schrikaanjagende beremutsen op, ‘schootsvellen’ voor en de bijlen op de schouder. Dan de tamboer-majoor waarachter vier tamboers. Vervolgens de muziek en dan de ‘vaanjonkers’ met het geweer op de schouder, allen met witte broeken aan. Op de Markebult werd de vogel geschoten. Als de vogel gevallen was trokken de meisjes, allen met witte schorten voor, de schutters tegemoet. De koning begeerde één van hen en zij werd koningin. Het feest op de kermis kon beginnen.

Visrijke Berkel lokt ijsvogel en otter

Op deze plaats jaagt de ijsvogel op kleine visjes vanaf een overhangende tak boven het water. Zijn nest graaft hij uit in een steile oever. Meestal zie je weinig meer dan een blauwe flits van een vogel. Met een luid en scherp ‘tiesss’ verraadt hij zijn aanwezigheid. Tussen de bruggen in Rekken en Oldenkotte brengen elk jaar één tot drie paar ijsvogels hun jongen groot. Door natuurontwikkeling en verbetering van de waterkwaliteit komt hier ook de vrij zeldzame beekrombout voor, een fraai geel gekleurde libel die vliegt in mei en juni. Recent heeft ook de otter de Berkel ontdekt, aangetrokken door de rijke visfauna met zeldzame soorten als kopvoorn en bittervoorn en in de zijlopen de beekdonderpad en beekprik.

Lees meer

TOP Rotering-Oldenkotte

Oldenkotseweg 11, 7157 BV
Rekken, Nederland

Ten Brinke | Fiets en Kanoverhuur | De Keerse

Den Borgweg 20, 7157 BR
Rekken, Nederland

SP38 Rekken

Lindevoort, 7157 AK
Rekken, Nederland
K77
K62
K82
K87
K90
K85
K61
K56
K63
K75
K44
K59
K26
K37
K49
K45
K46
K47
K50
K55
K77
Bekijk deze route in de Achterhoek Routes app

Deel deze route