Uiterwaarden van de IJssel | Ravenswaard Gorssel

Bruggeweerdsedijk, 7213 Gorssel | Toon op kaart

De uiterwaarden van de IJssel zijn buitendijkse gebieden langs de rivier de IJssel in Nederland. Het zijn merendeels natuurgebieden die beschermd zijn in het kader van de regelingen volgens Natura 2000. Zo ook de Ravenswaard bij Gorssel. De uiterwaarden langs de IJssel zijn een belangrijk broedgebied voor soorten die een sterke voorkeur hebben voor natte, ruige graslanden of drijvende watervegetaties.

Verder zijn ze van enig belang als broedgebied voor vogels die een voorkeur hebben voor bosrijke watergebieden met voldoende vis zoals aalscholver en ijsvogel. Voor wilde zwaan, kolgans, kievit en de grutto zijn de uiterwaarden langs de IJssel een van de belangrijkste gebieden in Nederland.