De katholieke kerk van Joppe

Joppelaan 71, 7215 AD Joppe | Toon op kaart

De neogotische rooms-katholieke kerk van Joppe is gewijd aan ‘Onze lieve Vrouw ten Hemelopneming’ en dateert van 1868. De kerk en de naastgelegen pastorie zijn betaald door de toen pas twintigjarige Baron van Hövell tot Westerflier van Kasteel ’t Joppe. Boven de entree bevindt zich het wapen van de familie Van Hövell tot Westerflier. De grote toren in dit kleine dorp meet 41 meter. Achter de kerk ligt het idyllische kerkhof. In de kersttijd wordt al zo’n 50 jaar op het voorplein ‘de buitenstal’ met levende dieren opgebouwd.

Een nieuwe parochie in een protestantse omgeving

Vanaf het midden van de 19de eeuw mochten de katholieken weer eigen kerken bouwen. Architect Wennekers, sterk beïnvloed door Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum, bouwde er 26. Toen de kerk klaar was stonden er alleen banken in. Voor de verdere inrichting deed de baron een beroep op zijn familie. Die schonk onder andere het orgel, een monstrans en een 17de eeuwse kelk. Bekende ateliers van onder andere Mengelberg vervaardigden de preekstoel, het doopvont, de kruiswegstatie, beelden in de kerk en op het kerkhof.

Vespertied

In de oorlog raakte de kerk zwaar beschadigd en de klokken werden uit de toren geroofd. Na de oorlog vervaardigde glazenier Theo Lubbers drie fraaie gebrandschilderde ramen. Door acties onder de parochianen kwamen er weer twee klokken in de toren en later zelfs drie. Op initiatief van pastoor Sloot is de naastgelegen school gesticht en tegenover de kerk werden bejaardenwoningen gebouwd. In de jaren zestig van de vorige eeuw was dit landelijk nieuws. De oudere boeren konden hierdoor de boerderij verlaten om ruimte te maken voor de jongere. De pottenkijkers verdwenen zo van het erf. De sculptuur van de boer die in zijn koffiepauze over zijn akker uitkijkt verbeeldt de naam van het complex “Vespertied”. In de volksmond werd het: de boerenhemel.

De kerk is een rijksmonument, de pastorie een gemeentemonument.

Foto 3: De pastorie omstreeks de eeuwwisseling

Foto 4: De pastorie

Foto 5: Entree van het kerkhof

Foto 6: Kerkinterieur

Meer informatie