Kerkenpad Rondje Zieuwent

Lichtenvoorde

Zieuwent

Download GPX-bestand
26.2 km 1:44 uur Fietsroute
Beschrijving
Kaart
Startpunten
Route

Deze route neemt je mee over kerkenpaden in de regio Lichtenvoorde, Zieuwent en Mariënvelde.

Johannes- en Bonifatiuskerk

Lichtenvoorde kent twee kerken; de Johanneskerk en de Bonifatiuskerk. Van oudsher behoorde Lichtenvoorde tot het bisdom van Münster en hoorde het bij de kerk van Groenlo. In 1496 werd op de plek van de huidige Johanneskerk aan de Rentenierstraat een katholieke kapel gebouwd, die tijdens de Hervorming in 1616 in handen kwam van de protestanten. De protestanten bouwden de huidige Johanneskerk die in 1646 in gebruik werd genomen. In de loop der eeuwen is de kerk verzakt en zo scheef gaan staan, dat in de jaren ’90 besloten werd om de kerk te renoveren. Pas in 1900 is de huidige katholieke Bonifatiuskerk gebouwd aan de Rapenburgsestraat, tegenover het gemeentehuis.

Sprenkelderpad en Kotte Voare

De namen Sprenkelderpad en Kotte Voare zijn zogenaamde veldnamen. “Sprenkeler” komt van “spreng” dat bron betekent en van “elder” dat bos betekent. Sprenkeler staat voor bronnetjesbos en verwijst naar een bostype dat tegenwoordig zeldzaam is. Het bos is geheel ontgonnen en ontwaterd, alleen de aanwezigheid van planten als de bosanemoon verwijst nog naar dit verleden. Iets verderop ligt de Kotte Voare ook wel Korte Voorde. Een “voorde” is een goed begaanbare (zand) rug in een drassig gebied, wat verwijst naar de situatie zoals die vroeger was.

De Werenfriduskerk

De Werenfriduskerk in Zieuwent ligt niet direct aan de route, volg hiervoor de weg richting knooppunt 31. Rond 1200 vestigden de eerste katholieken zich in het huidige Zieuwent. Het katholieke geloof werd verboden en daarom hield men lange tijd geheime missen in schuren, woonhuizen en stallen. Pas eind 1880 werd de huidige kerk in neogotische stijl gebouwd voor een bedrag van € 59.000. De opdrachtgever van de bouw, pastoor Sanderink, was onder de indruk van de bedevaartsbasiliek, die hij had gezien in het Duitse Kevelaer. Hij gaf opdracht om deze basiliek na te bouwen en dat is gelukt. Het interieur is imposant door de pilaren, gewelven, hoge ramen en evangelische figuren. De bijnaam van het indrukwekkende gebouw is dan ook niet voor niets ‘Kathedraal van de Achterhoek”. Openingstijden op te vragen via (0544) 35 12 32.

Mollasdiek of Moldersdijk

Mollasdiek of Moldersdijk. Kerkenpaden werden vroeger veelal gebruikt door de boerenbevolking om sneller bij de kerk of bij de dorpsschool te komen. De paden liepen dwars door weilanden en bossen of werden gevormd door karrensporen. Stichting Kerkepaden Zieuwent zorgt sinds 1994 voor herstel van de oorspronkelijke paden wat tot veel plezier leidt bij de bewoners vlakbij deze paden; de fietsroute naar het dorp is voor hen aanzienlijk veiliger en verkort!

Rondeelpad en het Schoolpad

Begin 1994 werden het Rondeelpad en het Schoolpad aangelegd. Het Rondeelpad loopt vlakbij de Grobbenweg een stukje over een eeuwenoud tracé, door een bosje waar vroeger een boerderij met de naam ‘Rondeel’ stond. Dit pad dient als goed voorbeeld van hoe de paden er vroeger allemaal hebben uitgezien. De moerassen die langs het pad liggen, zijn kunstmatig aangelegd. De grond is op deze plaats erg drassig, maar bevat ook ijzerhoudend opwellend grondwater, waar in het voorjaar de ‘waterviolier’ bloeit. Onder andere de landelijke bedreigde boomkikker, diverse vogelsoorten als de ijsvogel en libelles zijn hier te vinden. Daarnaast groeien hier diverse zeldzame plantensoorten als orchideeën, die bloeien in het natuurgebiedje bij de aansluiting op het ‘Schoolpad’. Bij het ‘Schoolpad’ staat tevens het kunstwerk ‘Binn’ndeur’ dat opgedragen is aan alle kerkenpaden.

Het Otterpad

Het Otterpad is vernoemd naar de boerderij Den Otter en is één van de laagste en natste gedeelten rondom Zieuwent. Er is een aantal nieuwe poelen aangelegd en het zand dat hieruit vrij kwam is gebruikt om de fietspaden op te hogen. Het pad loopt ook deels langs de restanten van het Elzenbroekbos.
 

Lees meer
Cultuur
Natuur
Kerkenpaden
Gemarkeerd

VVV Lichtenvoorde

Markt 2, 7131 DG
Lichtenvoorde, Nederland