TOP Bij Jansen&Jansen

Kwekerijweg 4, 7213 AX Gorssel | Toon op kaart

Langs woeste gronden

De Graafschap

Graafschap Zutphen was in vroeger tijden een van de kwartieren van het hertogdom Gelre. De stad Zutphen was het bestuurlijk centrum; het grondgebied omvatte de totale streek ten oosten van de IJssel tot aan de Duitse grens. Tegenwoordig wordt voor dit gebied de naam Achterhoek gebruikt, met de naam De Graafschap wordt het gebied tussen Zutphen, Vorden en Lochem aangeduid. Landschappelijk is het Graafschapsgebied zeer gevarieerd. Centraal ligt het Grote Veld, een uitgestrekt bosgebied met heide en vennetjes. Eromheen akkers en weilanden, resultaat van eeuwenlange landbewerking. Dit coulisselandschap, een afwisseling van bosgebieden, houtwallen, beken en boomgroepen is kenmerkend voor dit gebied. Verspreid in de streek liggen bovendien veel
kastelen.

Gorssel en de markegenootschappen

Het dorp Gorssel is gegroeid rond de NH-kerk die hier in de 15e eeuw is gebouwd. In het dorp staat één van de laatste in werking zijnde ambachtelijke touwslagerijen van Europa, tevens museum. De omgeving van Gorssel kenmerkt zich door landgoederen met grote boscomplexen. Op het grondgebied van de gemeente Gorssel waren vroeger elf markegenootschappen. Deze genootschappen ontstonden rond het begin van de 13e eeuw en hebben bestaan tot het midden van de 19e eeuw. Doel van de markegenootschappen was de bestaande boerderijen te verenigen en de woeste gronden tegen nieuwkomers te beschermen. De boerderijen hadden deze woeste gronden nodig als weidegrond voor het vee en voor het steken van plaggen. Behalve het beheer van de gronden gingen de marken zich later ook bezig houden met het algemene dorpsleven, zoals onderwijs, kerk en gezondheidszorg. Het monument voor het gemeentehuis symboliseert deze elf marken

Wandelnetwerk

Deze TOP is startpunt 23 van het wandelnetwerk. Met de wandelkaart (verkrijgbaar bij de bij de Achterhoekse VVV’s, Toeristische Informatiepunten en het toeristische bedrijfsleven) of via de wandelplanner op achterhoek.nl/wandelen kun je zelf een route samenstellen. Ook kun je hier starten met onderstaande themaroutes. 

Wandelroutes

MTB routes