Breng een

Ode aan het landschap

De Achterhoek brengt een ode aan het landschap.

Gevormd door de ijstijden en mede beïnvloed door de mens maakt dat het Achterhoekse landschap een landschap is waar de meeste Nederlandse landschapstypes in het klein te vinden zijn. Het is een coulisselandschap, waarbij je na elke bocht wordt verrast met een nieuw decor. Meanderende beken en rivieren, grote veenmoerrassen, een afwisselend heuvellandschap, een grote diversiteit aan bosgebieden en uiteenlopende natuurgebieden geven de streek een uniek karakter. 

Het samenspel tussen mens en natuur zie je terug in het landschap en het vertelt de verhalen over het leven van toen en nu. De meest prachtige landgoederen van onder andere de adellijke families, gegoede boeren en de welgestelde burgerij van de Hanzesteden zijn nu een belangrijk deel van de Achterhoekse natuurgebieden. Dankzij de adellijke families en hun landgoederen zijn er prachtige parkbossen te vinden, afgewisseld met hooilanden, akkers, boomgaarden en beken. Op veel plaatsen in Nederland is het landschap uitgekleed door landbouwvernieuwingen en ruilverkavelingen, maar op de landgoederen in de Achterhoek kregen die geen voet aan de grond. Daarom zijn ze vandaag de dag nog steeds rijk aan natuur.

Het komende jaar brengen we vol trots het Achterhoekse landschap extra onder de aandacht binnen Ode aan het Landschap. We lichten hieronder een aantal thema’s uit en maken de komende periode meer activiteiten bekend.

Meld hier je project aan